Gwaith Cymdeithasol Pen-y-bont ar Ogwr
01656 642346
English / Cymraeg

Croeso……..

Mae’r gwasanaethau cymdeithasol ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cymorth i blant diamddiffyn fel y gallant gael y gofal gorau posibl.

Rydym yn chwilio am weithwyr cymdeithasol cymwysedig, ar draws llawer o ddisgyblaethau ac ym mhob cam o’u gyrfa, sydd am wneud gwahaniaeth i fywydau plant y mae angen ein cefnogaeth arnynt.

Dewch i ni weithio gyda’n gilydd i ddatblygu gofal cymdeithasol yn y fwrdeistref sirol fel y gallwn helpu i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl a rhoi dyfodol disgleiriach i blant diamddiffyn. Gallech chi fod y gwahaniaeth!

P’un a ydych yn chwilio am newid gyrfa, yn ystyried dychwelyd i’r sector gofal cymdeithasol, neu’n dechrau’ch bywyd gweithio ar ôl yr ysgol neu’r coleg, ceir amrywiaeth enfawr o gyfleoedd gwaith ym maes gofal cymdeithasol.

 
PEN-Y-BONT AR OGWR
EIN CYNNIG
HYFFORDDIANT A DATBLYGIAD
YR HYN MAE EI'N STAFF YN EI DDWEUD
SWYDDI
CYSYLLTWCH Â NI